Opservatorijski Projekat o trgovini ljudima

box2

Trgovina ljudima je jedan fenomen krajnje složen i u neprestanoj evoluciji i zbog toga je neophodno razvijanje adekvatnih instrumenata posmatranja i nadgledanja, koji su u stanju da pruže dopunjene i detaljinije tumačenje fenomena, da podrži određivanje politika i da doprinese programiranju ciljanih intervencija da bi se sprovele u delo.

Glavni ciljevi  Odelenja su stvaranje centralizovane kompjuterizovane baze podataka, sposobne za obradu u realnom vremenu, koja će biti najsavremeniji instrument u Evropi, ključna za identifikaciju ranih znakova evolucije fenomena trgovine ljudima.
Razvoj i implementacija ove baze podataka, koja će da omogući efikasnu analizu trgovine ljudima i reagovanja u njihovim višestrukim aspektima, svakako predstavlja veliki korak napred ka sticanju kulture   kvaliteta informacija i praćenja fenomena koji je toliko važan, neophodan za efikasnu politiku borbe protiv trgovine ljudima.

Novi sistem sakupljanja podataka SIRIT (Kompjuterizovan Sistem za sakupljanje  informacija o trgovini ljudima), biće opskrbljen organom nosiocem/izvršiteljem projekata pomoći i socijalne zaštite žrtava trgovine ljudima i eksploatacije sufinansiran od Odelenja za Jednake Mogućnosti u skladu sa članom 18 d.lgs_286-98 i  članom 13 Zakon_228-2003.

Menu