Proiectul Observatorul privind traficul de ființe umane

box2Traficul de ființe umane este un fenomen extrem de complex și în continuă evoluție, prin urmare, este necesar să se dezvolte adecvate instrumente de monitorizare și de observare , care pot oferi o lectură actualizată și aprofundată a fenomenului, în vederea sprijinirii elaborării politicilor și de a contribui la programarea intervențiilor specifice, ca răspuns în acest domeniu.

Intre principalele obiective ale Departamentului, există crearea unei baze de date centralizate, computerizate, capabile să execute procesarea în timp real a datelor, care va fi un instrument avansat în Europa, decisiv pentru detectarea semnelor timpurii ale evoluției traficului di ființe umane.
Elaborarea și punerea în aplicare a acestei baze de date, va permite o analiză eficientă a trafiului de ființe umane și a  intervențiilor de răspuns în multiplele fațete ale lor,  cu siguranță este un mare pas spre dobândirea unei culturi a calității informațiilor și monitorizarea unui astfel de fenomen semnificativ,  esențială pentru o politică eficientă de combatere a traficului de ființe umane.

Noul sistem de colectare a datelor SIRIT (Sistemul computerizat pentru colectarea informațiilor privind traficul), va fi alimentat de către institutiile locale de asistență și protecție socială ale victimelor traficului de ființe umane și gravei exploatări cofinanțate de DPO în temeiul articolului 18 al D.lgs_286-98 și articolului 13  din Legea_228-2003.

Meniu