Međunarodna Organizacija Rada

185 Zemalja članica (http://www.ilo.org/global/regions/lang–en/index.htm )

Međunarodna Organizacija Rada (MOR ) je agencija Ujedinjenih Nacija  koja se bavi  unapređenjem dostojanstvenog i produktivnog  rada u uslovima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva za muškarce i žene.

Ciljevi:

  1. unaprediti prava radnika,
  2. težiti ka zaposlenosti u dostojanstvenim uslovima,
  3. poboljšati socijalnu zaštitu,
  4. učvrstiti dijalog o problemima vezanim za  posao.

MOR je jedina poslovnica Ujedinjenih Nacija sa trojnim sastavom: predstavnici vlada, preduzetnika i radnika  zajednički određuju politike i programe Organizacije.

MOR  je međunarodni organ koji je odgovoran za usvajanje i izvršavanje međunarodnih propisa o radu.  ILO utvrđuje i osigurava  poštovanje  radnih standarda kako u načelu tako i u praksi.

MOR i trgovina ljudima

Postoje razni oblici prisilnog rada, među kojima ropstvo zbog dugovanja, trgovina ljudima i drugi oblici modernog ropstva. Najosetljivije žrtve su : žene i devojke koje su prisiljene da se prostituišu, OEBS  ima istorijsku zaslugu da je pomogao proces širenja Istok-Zapad, iznad svega je dozvolio formiranje nezavisnih civilnih društava dvaju blokova koji komuniciraju direktno među sobom i šire načela ljudskih prava. Nakon raspada blokova, OEBS se pokazao aktivnim u izgradnji demokratskih institucija u zemljama centralne i istočne  Evrope  i obavljanju funkcije nadziranje ljudskih prava i posmatranje izbora. Ograničenje koje ima OEBS je to da nema prava da samostalno odlučuje i nameće svoje odluke.

Oko 21 milion osoba su žrtve prinudnog rada – 11.4 miliona žena i devojaka i 9.5 miliona muškaraca i momaka.

  • Oko 19 miliona žrtava je izrabljivano od strane pojedinaca ili  od strane preduzeća i više od 2 miliona od strane državnih i pobunjeničkih grupa.
  • Od žrtava izrabljivanih od strane pojedinaca ili preduzeća 4,5 miliona su žrtve seksualne eksploatacije.
  • Prinudni rad u privatnom sektoru stvara 150 milijardi dolara godišnje nezakonitog profita.
  • Pomoć u kući , poljoprivreda, građevinarstvo, zanatski sektor  i sektor zabavnog karaktera su najobuhvaćeniji sektori.
  • Radnici migranti i domoroci su posebno ranjivi kada je u pitanju prinudni rad.

Osnovni dokumenti koji su usvojeni od strane MOR na ovu temu su :

Menu