Organizația Internațională a Muncii

185 state membre (http://www.ilo.org/global/regions/lang-en/index.htm)
Organizația Internațională a Muncii (ILO) este agenția ONU responsabilă de promovarea muncii productive, în condiții de libertate, echitate, securitate și demnitate umană pentru bărbați și femei.

Obiective:

 1. să promoveze drepturile lucrătorilor
  2. să încurajeze ocuparea forței de muncă care sa respecte demnitatea persoanelor
  3. îmbunătățirea protecției sociale
  4. să consolideze dialogul pe probleme de muncă

OIM este singura agenție a Organizației Națiunilor Unite cu o structură tripartită: reprezentanți ai guvernelor, angajatorilor și lucrătorilor stabilesc împreună politicile și programele organizației.

OIM este organismul internațional responsabil pentru adoptarea și punerea în aplicare a normelor internaționale de muncă. OIM asigura că standardele de muncă să fie respectate atât în principiu cât și în practica.

OIM și traficul de ființe umane  (L’ILO e la tratta di esseri umani)
Munca forțată îmbracă diferite forme, inclusiv servitutea pentru datorii, traficul de ființe umane și a altor forme de sclavie modernă. Cele mai vulnerabile victime sunt femeile și fetele forțate să se prostitueze, migranții tinuti în sclavie pentru datorii și cei care lucrează în agricultura sau în sectorul industrial, care sunt reținuti prin tactici ilegale și plătiti puțin sau deloc.

 • Aproximativ 21 de milioane de persoane sunt victime ale muncii forțate – 11,4 milioane de femei și fete și 9,5 milioane bărbați și băieț
  Aproximativ 19 milioane de oameni sunt exploatați de către persoane fizice sau juridice, și mai mult de 2 milioane sunt exploatati de firme de stat sau de forțele rebele.
  Dintre victimele exploatate de persoane fizice sau companii 4.5 milioane sunt victime ale exploatării sexuale.
  Munca forțată în economia privată generează 150 de miliarde de dolari de profit ilicit anual.
  Munca casnica, agricultura, edilitia, industria manufacturiera și de divertisment sunt printre cele mai afectate sectoare.
  Lucrătorii migranți și populațiile indigene sunt deosebit de vulnerabile în ceea ce privește muncă forțată.

Principalele documente adoptate de OIM cu privire la această problemă sunt:

 

 • Convenția privind lupta împotriva sclaviei adoptată în 1926

http://osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2018/03/Convenzione_contro_la_schiavitu.pdf

 • Convenția privind munca forțata adoptată în 1930

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029

http://osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2018/03/Convenzione_sul_lavoro_minorile.pdf

 • Convenție privind lucrătorii casnici adoptată în 2001

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f p=normlexpub:12100:0::no:12100:p12100_instrument_id:2551460:no

Meniu