Evropski Savet

47 Zemalja članica (http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states )

Evropski Savet je prva evropska regionalna organizacija stvorena nakon drugog svetskog rata. Zapravo, 5-og maja 1949 potpisan je Londonski Sporazum koji osniva Evropski Savet na inicijativu od deset zemalja: Belgija, Danska, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Norveška, Holandija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Švedska.

Evropskom Savetu se priznaje zasluga da je pomogao procese demokratizacije u zemljama centralne i istočne Evrope putem ostvarivanja specifičnih programa za izgradnju pravne države, širenje demokratskih principa i dosledne reforme  pravnih sistema.

Ciljevi:

  1. Promovisanje  ljudska prava,  demokratije, vladavinu prava;
  2. Promovisanje socijalnih prava i manjinskih prava;
  3. Omogućavanje razvoja evropskog kulturnog identiteta i društveno ekonomskog napretka;
  4. Podržavanje borbe protiv svih oblika diskriminacije, netrpeljivosti,krijumčarenja droge, terorizma, korupcije i organizovanog kriminala.

Evropski Savet nadgleda  ostvarivanje  Evropske Konvencije za očuvanje ljudskih prava i  osnovnih sloboda (1950) u državama članicama. (http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/005.htm )

Evropski Savet i trgovina ljudima

Trgovina ljudima krši prava nebrojenih osoba u Evropi i izvan nje. Sve to utiče na njihov život.

Evropski Savet je godine 2005 usvojio Konvenciju  o Borbi protiv Trgovine ljudima – Varšavska Konvencija  (http://osservatoriointerventitratta.it/?p=2738 ), stupila na snagu godine 2008. Sa tom Konvencijom određuju se sledeći ciljevi :

  • Sprečavanje trgovinu ljudima;
  • Zaštita žrtava trgovine ljudima;
  • Progon trgovaca ljudima;
  • Unapređenje koordinacije akcija na nacionalnom nivou;
  • Međunarodna saradnja.

Države potpisnice Konvencije su pod nadzorom Grupe Stručnjaka GRETA.

Evropski Savet podržava vlade u primeni te Konvencije i daje preporuke nakon procesa nadgledanja.

Brošura o Pravima žrtava trgovine ljudima – ITA_victims

Leaflets_en-victims_en-1

Na sledećem link-u  može da se vidi brošura na raznim jezicima

Brošura o  Mehanizmima nadgledanja – ITA_Mecanisme

Leaflets_en-monitoring_en-1

Na sledećem  link-u može da se vidi brošura na raznim jezicima

Menu