47 de state membre (http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states )

Consiliul Europei este prima organizație regională din Europa născută după al doilea conflict mondial. La 5 mai anul 1949 este, de fapt, semnat Tratatul de la Londra de instituire a Consiliului Europei din inițiativă a zece țări: Belgia, Danemarca, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Marea Britanie, Suedia.

Consiliului Europei i se recunoaște meritul de a fi alimentat procesele de democratizare în Europa Centrală și de Est, prin punerea în aplicare a programelor specifice  pentru construcția statului de drept, răspândirea principiilor democratice și a reformei ulterioare a sistemelor juridice.

Obiective:

  1.  Promovarea drepturilor omului, a democrației, a statului de drept;
  2. Promovarea drepturilor sociale și a drepturilor minorităților;
  3. Favorizarea de a promova dezvoltarea identității culturale europene și a progresului economic și social;
  4. Susținerea luptei împotriva tuturor formelor de discriminare, intoleranța, traficul de droguri, terorismul, corupția și crima organizată.

Consiliul Europei, supraveghează punerea în aplicare a Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (1950) în statele membre. (http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/005.htm )

Consiliul Europei și traficul de ființe umane  (Consiglio D’Europa e tratta di esseri umani)

 Traficul de ființe umane încalcă drepturile nenumăratelor persoane în Europa și în afara ei. Și influențează viața.

Consiliul Europei a adoptat în 2005 Convenția Privind combaterea traficului de ființe umane – Convenția din Varșovia (http://osservatoriointerventitratta.it/?p=2738 ), care a intrat în vigoare în 2008.  Prezenta convenție urmărește obiectivele de:

Prevenire a traficului de ființe umane;

  • Protecția victimelor traficului de persoane;
  • Persecuția traficanților;
  • Promovarea coordonării acțiunilor la nivel național;
  • Cooperarea internațională.

Țările semnatare ale Convenției sunt monitorizate de către Grupul de Experți GRETA.

Consiliul Europei susține guvernele în punerea în aplicare a Convenției și face recomandări, ca urmare a procesului de monitorizare.

Broșură privind drepturile victimelor traficului – ITA_victims

Leaflets_en-victims_en-1

La link-ul de mai jos puteți vizualiza broșura în mai multe limbi
Broșură privind Mecanismele de monitorizare – ITA_Mecanisme

Leaflets_en-monitoring_en-1

La link -ul de mai jos puteți vizualiza broșura în mai multe limbi

Meniu