europa

Trgovina ljudima obuhvata unakrsno čitavu evropsku teritoriju. Žrtve dolaze kako iz Zemalja Istočne Evrope tako i iz vanevropskih zemalja  (kao Nigerija i Zemlje Južne Amerike i Istočne Azije). Procene pokazuju da je većina žrtava predmet trgovine ljudima sa ciljem seksualne eksploatacije  ( 62% u 2010), dok se druge dele  između  radne eksploatacije ( 25%), prosjačenje, pomoć u kući, i druge vrste eksploatacije.
Izveštaj o Trgovini ljudima predstavljen od strane Evropske Komisije u aprilu 2013 pokazao je kako, dok se broj osoba unutar i prema EU povećao na 18% od 2008 do 2010, smanjio se broj krijumčara koji završavaju iza rešetaka, kao što proizlazi od smanjenja  osuda od 13% u istom periodu.

Što se tiče pola sve više se potvrđuje i određuje: takođe i u dvogodišnjem periodu od 2008-2010 eksploatisanih devojka i žena bilo je tri puta više nego muškaraca. Distribucija  prema  polu i godinama žrtava u poslednjem trogodišnjem periodu je bila: 68% žene, 17% muškarci, 12% devojke i 3% dečaci.

Većina identifikovanih i pretpostavljenih žrtava u trogodišnjem periodu 2008-2010 dolazi iz Zemalja članica (61%), slede ih žrtve  iz Afrike (14%), iz Azije (6%) i Latinske Amerike (5%).

Većina  otkrivenih  žrtava u Državama članicama  EU su rumunskog i bugarskog porekla, dok

većina žrtava koje nemaju isto državljanstvo  kao i građani  Država članica,. dolaze  iz Nigerije i Kine.

Evropske organizacije  koje  se bave sprečavanjem trgovine ljudima su Evropska Unija i Evropski Savet. Kao dodatak na Direktivu 2011/36/EU, Evropska Komisija  usvojila je 19 juna 2012  Strategiju protiv trgovine ljudima za period  2012-2016, koja se sastoji od četrdeset  procedura podeljenih na pet prioritetnih  područja intervencije:

  • identifikovati, zaštititi i ponuditi podršku žrtvama trgovine ljudima;
  • povećati aktivnosti prevencije;
  • povećati krivične  postupke u odnosu na krijumčare;
  • poboljšati  koordinaciju i saradnju  između  pokretača postupka koji su uključeni u borbi protiv   trgovine ljudima i doslednost usvojene politike;
  • povećati znanje o najnovijim razvojima  u odnosu na trgovinu ljudima, i kao rezultat poboljšati aktivnosti kao odgovor na isto

Evropski Savet je zapravo godine 2005 usvojio Varšavsku Konvenciju, napredniji  međunarodni instrument  kao sredstvo za  zaštitu žrtava trgovine ljudima. Ovaj instrument određuje postizanje trostrukog cilja koji obuhvata: ostvarivanje efikasnih mera za prevenciju fenomena, zaštitu prava žrtava i unapređivanje međunarodne saradnje za sprečavanje kriminalnih mreža.

consiglio_europa

DATI STATISTICI PERIODO 2013 – 2014

15.846 casi di “vittime registrate” (sia accertate che presunte) della tratta nell’UE. La tratta ai fini di sfruttamento sessuale si conferma la fattispecie di tratta più diffusa ( 67%), seguita dallo sfruttamento del lavoro (21%). Il restante 12% si riferisce a vittime di tratta finalizzata ad altre forme di sfruttamento. Per oltre i tre quarti dei casi le vittime erano di sesso femminile (76%). Il 15% delle vittime registrate erano minori. Il 65% erano cittadini dell’UE, i primi 5 paesi sono: Romania, Bulgaria, Paesi Bassi, Ungheria e Polonia. I primi 5 paesi extra UE invece sono: Nigeria, Cina, Albania, Vietnam e Marocco.

Commissione Europea Relazione Tratta 2016

OSCE – Nel 2003 il Consiglio dei ministri dell’OSCE ha adottato il Pinao d’azione dell’OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e ha istituito il Meccanismo OSCE di lotta alla tratta. Il piano d’azione dell’OSCE crea un legame diretto tra gli impegni politici assunti dagli Stati partecipanti dal 1975 e le raccomandazioni a livello nazionale nei campi della:

  • PREVENZIONE della tratta di esseri umani;
  • PROTEZIONE e assistenza;
  • Indagine, applicazione della legge e PERSEGUIMENTO PENALE.
Изборниk