europaTraficul de ființe umane implică transversal tot teritoriul european. Victimele provin atât din Europa de Est  cât și din țări din afara Europei (precum Nigeria și țările din America de Sud și Asia de Est). Estimările indică faptul că cele mai multe victime sunt traficate în scopul exploatării sexuale (62% în 2010), în timp ce altele sunt împărțite între exploatarea prin muncă (25%), cerșit, servitute domestică și a altor forme de exploatare.

Raportul privind traficul prezentat de Comisia Europeană în aprilie 2013 a arătat că, în timp ce numărul de persoane din cadrul și către UE a crescut cu 18% din 2008 până în 2010, a scăzut numărul traficanților care ajung după gratii, astfel cum rezultă din declinul condamnărilor de 13% în aceeași perioadă.

Chestiunea de gen se reconfirmă mereu prezentă și decisivă:  chiar și în bienalul 2008-2010 fetele  și femeile traficate au fost de trei ori mai mult decât bărbații. Distribuția în funcție de sexul și vârsta victimelor în ultimii trei ani a fost: 68% femei, 17% bărbați, 12% fete și 3% băieți.

Cele mai multe dintre victimele identificate și presupuse  în bienalul 2008-2010  provin din Statele membre UE (61%),  urmate de victimele din Africa (14%), Asia (6%) și America Latină (5%).

Cele mai multe dintre victimele identificate în Statele membre ale Uniunii Europene sunt de origine română sau bulgară, în timp ce cele mai multe victime cu o altă naționalitate decât cea a statelor membre provin din Nigeria și China.

Organizațiile europene care se ocupă de combaterea traficului de ființe umane sunt Uniunea Europeană și Consiliul Europei. În plus față de Directiva 2011/36 / UE, Comisia Europeană a adoptat la 19 iunie 2012, strategia de combatere a traficului pentru perioada 2012-2016, care este compus din patruzeci de acțiuni împărțite în cinci domenii de acțiune prioritare:

  • să identifice, să protejeze și să ofere sprijin victimelor traficului de persoane;
  • activități suplimentare de prevenire;
  • creșterea urmăririi penale a traficanților;
  • îmbunătățirea coordonării și a cooperării între actorii implicați în combaterea traficului și a coerenței politicilor adoptate;
  • creșterea cunoștințelor ultimelor evoluții ale traficului, și, în consecință, îmbunătățirea acțiunilor ca răspuns la acestea.

consiglio_europaConsiliul Europei a adoptat în 2005 Convenția de la Varșovia, cel mai avansat instrument internațional pentru protecția victimelor traficului. Acest program își propune să realizeze un triplu obiectiv care include: punerea în aplicare a unor măsuri eficiente de prevenire a fenomenului, protecția drepturilor victimelor și promovarea cooperării internaționale în lupta împotriva rețelelor criminale.

Meniu