Drugi oblici eksploatacije

box7

Pored klasičnih oblika eksploatacije , pojavila su se i dodatna, iako u manjim procentima, nova područja kao što je eksploatacija u smislu ilegalne ekonomije (na primer krijumčarenje droge), nezakonito usvajanje maloletnika u inostranstvu, prisilni brakovi i trgovina ljudskim organima.

O ovim novim kategorijama eksploatacije još uvek ne postoje mnogi podaci na raspolaganju, sa obzirom da se radi o skorašnjem fenomenu, tako da je istraga zastupljena na niskom nivou.

Menu