Forma te tjera te shfrytezimit

box7Krahas formave klasike të shfrytëzimit janë shtuar, megjithëse në përqindje më të vogla, edhe të zonave të reja, të tilla si shfrytëzimi në ekonomitë e paligjshme (p.sh. në trafikimin e drogës), adaptimet ilegale të fëmijëve të huaj, martesat e detyruara dhe trafikimit të organeve.

Nga  këto kategori të reja të shfrytëzimit nuk ka ende  informime në dispozicion, pasi jane  fenomene të  reja, për këtë arsye, hulumtimet janë ende të pakta.

Menu