Dežurni Broj 800 290 290

numero_antitratta_orig

Dežurni Broj Protiv trgovine ljudima uspostavljen je od Odelenja za Jednake Mogućnost godine 2000, u okviru intervencija u korist žrtava trgovine ljudima predviđene članom 18 . Zakonske Uredbe 286/98. Zako

Na Dežurni Broj, anoniman, besplatan i aktivan 24 časa svakog  dana u godini, mogu da se obrate potencijalne žrtve trgovine ljudima i eksploatacije da zatraže pomoć, ali i privatna lica, Snage za održavanje reda i mira, predstavnici javnih ili privatnih službi i članovi udruženja za zapošljavanje koji su upoznati sa slučajevima  eksploatacije i zlostavljanja  ili koji žele da prijave ili dobiju informacije o ovim tematikama. Centralnom Stanicom rukovodi Ured Socijalne i Humanitarne  Zaštite  Opštine Venecija.

Operateri koji tamo rade su kulturno-lingvistički medijatori, koji pokrivaju sva neophodna jezička područja (engleski, španski, albanski, rumunski, ruski, moldavski, ukrajinski, nigerijanski, kineski, poljski, portugalski i arapski) i na taj način omogućuju potencijalnim žrtvama da se izjasne na sopstvenom materinjem jeziku. Ovaj elemenat se smatra osnovnim ako  se uzme u obzir da je jedan od glavnih faktora koji sprečava pojavu žrtava upravo  činjenica da ne znaju italijanski jezik i nisu u mogućnosti da zatraže pomoć  ili da makar dobiju informacije koje se odnose na načine izlaska  iz eksploatacije i na koja su im prava dodeljena.

Operateri imaju zadatak da filtriraju pozive i da usmere prijave na teritorij koji je kompetentan. Pored ovoga,obavljaju i sledeće aktivnosti:

  • procena postojanja neophodnih uslova za sprovođenje mera podrške predviđenih italijanskim zakonodavstvom o trgovini ljudima i teškoj eksploataciji;
  • prihvatanje zahteva i orijentisanje potencijale žrtve trgovine ljudima na mogućnosti pomoći koje nudi italijanski sistem zaštite, počev od prava i informacija o postojećem zakonodavstvu u oblasti imigracije, trgovine ljudima i eksploatacije;
  • takozvano  “smeštanje u mrežu” zahteva za preselenjem lica koje su žrtve trgovine ljudima od strane izvršitelja projekta; otkrivanje kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja koji se odnose na definiciju sistema nadgledanja;
  • razvoj sistema otkrivanja i sakupljanja podataka koji se šalju Odelenju za Jednake Mogućnosti;
  • promocija i širenje Dežurnog broja u oblasti kompetencija, putem informativnih kampanja  i senzibilisanja, distribucija brošura na određenom jeziku i objavljivanje reklamnih plakata o uslugama koje nudi Dežurni broj;
  • društveno posredovanje kao  socijalno posredovanje na mestima gde nastaju sukobi, pogotovu u kvartovima  gde se građani organizuju u odbore  jer se ne osećaju bezbednim zbog prisustva prostitucije ili prosjačenja;
  • pružanje informacija putem ad hoc poziva osobama koje se bave prostitucijom u zatvorenom ili uopšte, sa ciljem da prenesu informacije koje se odnose na mrežu službi za zaštitu koje su aktivne na teritoriji;
  • organizacija informativnih i obrazovnih seminara.
Menu