Отдел “Равни възможности”

box5Италия е една от европейските страни най-засегнати от явлението трафик и тъкмо за това, от повече от десетилетие, притежава система от модерни интервенции в Европа и в света, които противодействат на престъпните организации престъпници и същевременно гарантират адекватна защита на жертвите на трафик, въз основа на подход, според който личността и защитата на човешките права на жертвите заемат централно място.

По силата на този фундаментален принцип, както и поради факта, че в ранните етапи на разпространение на явлението в Италия, трафикът засягаше предимно хора с еднаква полова характеристика, Отделът за Равни възможности е идентифициран като централен орган назначен да координира интервенциите територията на страната по предотвратяването и противодействието на трафика на хора, както и за оказване на помощ на жертвите и социална реинтеграция.

Отделът извършва множество дейности – както на национално така и на международно ниво – които имат за цел да повишат осведомеността по различните въпроси свързани с трафика, да насърчат законодателните инициативи, да разпространят добри практики и междуинституционалното и транснационално сътрудничество.

 

Меню