Departamentul pentru Egalitatea de Șanse

box5Italia este una dintre țările europene cele mai afectate de fenomenul traficului de ființe umane, motiv pentru care a realizat și consolidat, de peste un deceniu, un sistem de intervenții, de anvergura la nivel european și mondial, în masura de a combate organizațiile criminale și de a asigura o protecție adecvată victimelor traficului, bazată pe o abordare care pune în centru individul, victima de trafic și protecția drepturilor omului.

In baza acestui principiu fundamental, precum și faptului că, cel puțin în primii ani de difuzare în Italia a fenomenului traficului de persoane, traficul era caracterizat preponderent de victime de gen feminin – Departamentul pentru egalitatea de șanse a fost identificat ca fiind autoritatea centrală delegată operațiunilor de coordonare privind teritoriu național pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și pentru asistența și reintegrarea socială a victimelor.

Departamentul de asemenea, desfășoară mai multe activități – atât la nivel național și internațional – care vizează sensibilizarea cu privire la diverse aspecte legate de traficul de ființe umane, promovarea inițiativelor legislative, diseminarea bunelor practici și a cooperării inter-instituționale și transnaționale.

Meniu