In Evidenza: Materiali Convegno 12-13 aprile, Venezia

“ Nuk ka asnje vend ne toke ku skllevrit nuk vazhdojne te punojne e djersiten, te ndertojne e te vuajne” » Kevin Bales

Liria personale është e padhunueshme

Kushtetuta e Republikës Italiane (Art. 13) 1947

Cfare mundet te besh?

Në qoftë se ju njihni që dikush është në rrezik, ose ju mendoni mund të jetë viktimë e trafikimit apo shfrytëzimit ju mund të telefononi numrin falas 800 290 290 për të raportuar situatën dhe të marrë informacion.

Nuova campagna di sensibilizzazione promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità – 18.10.2017

SPOT realizzato dal Dipartimento per le pari opportunità


Campagna di sensibilizzazione #OpenEyes realizzata da IATA (International Air Transport Association)

Rrjedhje

Trafikimi

Trafikimi i qenieve njerëzore është një shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut që rezulton në komodifikimin e individit dhe shpërdorim të dinjitetit të tij. Trafikimi përfshin njerëz të nacionaliteteve të ndryshme, subjekte të llojeve të ndryshme të shfrytëzimit (seksual, punë, lypje, ekonomitë e të paligjshme), tashmë të dukshme dhe lehtësisht të detektueshme, tani kamufluar dhe jo të shprehura pikërisht në mënyrë që të mos të kuptohet dhe kundërshtoi.

Sistemi italian

Italia është një nga vendet evropiane më të prekura nga fenomeni i trafikimit, dhe për këtë ajo është e pajisur me një sistem preres e ndërhyres në Evropë dhe në botë, të cilat munden në të njëjtën kohe te perndjekin organizatat kriminale dhe të sigurojë mbrojtje adekuate për personat e trafikuar , bazuar në një qasje të qendërsise dhe mbrojtjes e të drejtave të njeriut të viktimave.

Citate

Costituzione Italiana
Articolo 2

Repubblica njeh e garanton te drejtat e padhunueshmete njeriut.

Conv. del Consiglio d’Europa contro la tratta
Preambolo
Trafikimi i qenieve njerëzore përbën një shkelje të të drejtave të njeriut dhe një ofendim të dinjitetit dhe integritetit të qenieve njerëzore.

Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE
Articolo 4

Askush nuk mund të mbahet në skllavëri ose në robëri. Askush nuk mund të nenshtrohet të kryejë një punë të detyruar.

Menu