Shfrytezimi i punes

box3aOrganizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) ka zhvilluar një sërë treguesish për të identifikuar rastet e shfrytëzimit të rënda të punës. Këta tregues përfshijnë përdorimin e dhunës dhe kërcënimeve, kufizim të lirisë së lëvizjes, prania e borxhit nga ana e punëtorit, ndalimin e pagave, konfiskimin e dokumenteve të identitetit.

Sektorët ku fenomenet si i shfrytëzimit për punë apo reduktimin e skllavërisë janë bujqësia, ndërtimi, prodhimit dhe shtëpi të kujdesit.

Jo gjithmonë punëtorët qe shfrytëzohen janë të vetëdijshëm për gjendjen në të cilën ndodhen, sepse gjithsesi u behet e mundur për të përmirësuar kushtet e tyre të jetesës sesa në vendin e origjinës ose për shkak të përkatësisë në grupe sociale që kanë vuajtur historikisht forma të rënda të diskriminimit .

Menu