Uniunea Europeană (UE) este un parteneriat economic și politic, unic în felul său, care include 28 de state care acoperă o mare parte a continentului (http://europa.eu/about-eu/countries/index_it.htm)

Constructia UE se bazează pe ruinele celui de al doilea război mondial, cu scopul de a promova în primul rând cooperarea economica între țări, pornind de la principiul conform căruia comerțul produce o interdependență care reduce riscul de conflicte. În 1958 a fost astfel creat (CEE)  Comunitatea Economică Europeană , care a intensificat cooperarea economică între șase țări: Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Olanda. De atunci, ea a creat o piață unică, care continuă să se dezvolte pentru a realiza pe deplin potențialul său. Ulterior  CEE a fost activă în alte domenii, de la asistență pentru dezvoltare pana la politica de mediu; pentru a reflecta această modificare în 1993, denumirea CEE a fost înlocuit cu numele de Uniunea Europeana (UE).
UE se bazează pe principiul statului de drept: toate puterile sale, se sprijină pe tratatele europene, semnate în mod voluntar și democratic de către țările membre. Aceste acorduri cu caracter obligatoriu, de asemenea, stabilesc obiectivele UE în multe domenii de activitate.
UE a contribuit la ridicarea nivelului de trai și a introdus o monedă europeană unică, euro. Odată cu eliminarea controalelor la frontieră între țările membre, oamenii se pot deplasa acum liber în cea mai mare parte a continentului. De asemenea, a devenit mult mai ușor ca persoanele să trăiască și să lucreze într-o altă țară a UE. Piața unică sau piața internă, care permite libera circulație a mărfurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor, este principalul motor economic al UE. Unul dintre obiectivele sale principale este de a dezvolta această resursă vastă permițând cetățenilor europeni să beneficieze pe deplin.
Unul dintre obiectivele principale ale UE este protecția drepturilor omului, atât în interiorul Uniunii Eurpene cât și în întreaga lume. Demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului sunt valorile fundamentale ale UE. De la semnarea Tratatului de la Lisabona (http://osservatoriointerventitratta.it/?p=2833), în 2009, Carta drepturilor fundamentale – Nice-Card (2000) (http://osservatoriointerventitratta.it/ fișiere / legislație / Carta_diritti_fondamentali_ue_2007.pdf) care consacră aceste drepturi, a fost introdusă in articolul 6 din Tratat. Instituțiile UE sunt obligate prin lege să le apere, și la fel sunt obligate statele membre când aplica legislația UE.
Lupta împotriva traficului de ființe umane în Uniunea Europeană

(La lotta contro la tratta di esseri umani nell’Unione Europea)


Traficul de ființe umane, fie pentru exploatare sexuală sau în scopuri de afaceri este o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Din moment ce afectează în special grupurile vulnerabile, cum ar fi femeile și copiii, Uniunea Europeană își concentreaza acțiunea sa în jurul obiectivelor care au ca scop protejarea acestor grupuri și pentru prevenirea și combaterea fenomenului, în special prin consolidarea cooperării și coordonării între autoritățile de aplicare a legii și instanțele statelor membre. Uniunea a introdus, de asemenea, un cadru de dispoziții juridice comune pentru a aborda anumite aspecte, cum ar fi incriminarea și pedepsele împotriva traficanților sau circumstanțe
agravante în cazurile de trafic de ființe umane. Acțiunea Uniunii, care speră în acest fel de a proteja victimele traficului de persoane, se bazează pe instrumente care stabilesc obiective și priorități, dar, de asemenea, se integrează într-un cadru mai larg de protecție a victimelor violenței, turismului sexual și pornografiei infantilă.
Unul dintre cele mai recente documente cu privire la problema traficului de ființe umane este publicația „Drepturile victimelor traficului de ființe umane în UE“, din 2013, al cărei scop este de a informa victimele, operatorii și statele membre cu privire asupra drepturilor de care se bucură victimele traficului de persoane în conformitate cu legislația UE. Ea nu constituie în niciun fel o interpretare obligatorie a unei astfel de legislații. Toate drepturile trebuie să fie interpretate în contextul normelor juridice în ansamblu și a legislației specifice. ((http://osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2013/09/I-diritti-nellUE-delle-vittime-della-tratta-di-esseri-umani.pdf)

 

Meniu