Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa

57 state participante, inclusiv Statele Unite și Canada. (Http://www.osce.org/states)
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) este rezultatul evoluției  sistemului original de diplomație promovat începând cu Actul Final de la Heksinki din 1975. Acest sistem, cunoscut sub numele de Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa (CSCE), s-a născut ca un răspuns la necesitatea de a deschide canale de dialog între țările care aparțineau celor două blocuri antagoniste Est și Vest: pentru construirea unor relații de încredere reciprocă în domeniul militar-politic, a cooperarii economice și a respectarii drepturilor omului. Conferințele generale din Viena (11986-89), Paris (1990) și Helsinki (1992) au actualizat conținutul Actului final din 1975 și datorită Cartei de la Paris a fost dat un impuls pentru dezvoltarea organizațională a CSCE, care apoi a fost consacrat în mod oficial cu schimbarea numelui, din „Conferința” în „Organizație”, prin documentul final al Summit-ului de la Budapesta (1994).
OSCE are meritul istoric de a fi favorizat procesul de cooperare Est-Vest, în special permițând formațiunilor independente ale societății civile din cele două blocuri de a comunica direct între ele și de a răspândi principiile drepturilor omului. În urma căderii blocurilor, OSCE s-a dovedit a fi activa în scopul de a construi instituții democratice în țările din Europa Centrală și de Est și de a realiza institutii de monitorizare a respectarii drepturilor omului și observare a alegerilor.  Limita Organizatiei OSCE este aceea de a nu fi în măsură să decidă și sa impuna aplicarea propriilor rezoluții.
Principiile OSCE care decurg din Actul final de la Helsinki și a altor acorduri ulterior incheiate:
• Egalitate suverană între state și respectarea drepturilor inerente suveranității,
• Inviolabilitatea frontierelor,
• Integritatea teritorială a statelor,
• Neamestecului în afacerile interne ale unui stat,
• Cooperarea între state,
• Respectarea obligațiilor care decurg din dreptul internațional,
• Interzicerea amenințării și utilizarea forței,
• Rezolvare pașnică a conflictelor,
• Respectarea drepturilor omului, în special, a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților naționale,
• Autodeterminare și egalitatea drepturilor.

 

OSCE și traficul de ființe umane
Traficul de ființe umane afectează toate statele participante la OSCE, atât ca o amenințare la adresa securității sau ca o problemă a drepturilor omului. Practic, toate țările din regiune sunt țările de origine, de tranzit sau de destinație, sau o combinație a celor de mai sus. OSCE are ca scop toate punctele pe tema: drepturilor omului și statul de drept; combaterea corupției și a criminalității; discriminare și inegalitate; politicile economice, de muncă și de migrație. In anul 2003, Organizația a infintat funcția de Reprezentant special și Coordonatorul pentru combaterea traficului de ființe umane și Biroul pentru a sprijini statele participante să dezvolte și să pună în aplicare politici eficiente de combatere a crimei organizate. Ambasadorul Madina Jarbussynova este Reprezentantul Special și actualul coordonator pentru combaterea traficului de ființe umane.
Alianța împotriva traficului de persoane are un forum internațional larg, care include organizații internaționale, neguvernamentale și interguvernamentale care doresc să-și unească forțele pentru a preveni și a combate traficul de ființe umane. Ea contribuie la dezvoltarea unor strategii comune eficiente, combina eforturile individuale și oferă statelor OSCE acțiuni inovatoare și coordinate pentru consolidarea si prevenirea traficului de ființe umane și lupta împotriva ei. (Http://www.osce.org/secretariat/107221)
Oficiul Reprezentantului Special și Coordonatorul are un rol important în coordonarea eforturilor OSCE în lupta împotriva traficului de ființe umane. OSCE asistă statele participante la punerea în aplicare a angajamentelor la nivel național, în domeniul combaterii traficului de ființe umane. Oficiul se asigura că eforturile nu sunt dublate și că acestea sunt complementare și coerente. Oficiul asistă guvernele în eforturile de combatere a traficului. El lucrează în mod direct cu ei, motivandu-i în intensificarea activităților antitrafic și oferindu-le expertiza tehnică pentru a sprijini propriile politici. Aceasta include elaborarea unor strategii naționale pentru a asigura atât o coordonare internă eficientă cât și o cooperare internațională.
În conformitate cu mandatul său, Reprezentantul Special încurajează guvernele statelor participante să pună ca primul punct al agendei lor politice lupta împotriva tuturor formelor de trafic de ființe umane. Vizitele în țarile participante sunt menite de a stabili un dialog direct și constructiv cu aceste tari în domeniul politicii de combatere a traficului de persoane. In timpul vizitelor Reprezentantul Special participa la consultări cu autoritățile guvernamentale, parlamentari și reprezentanți ai sistemului judiciar și a ONG-urilor cu privire la aspecte ale traficului de ființe umane. Scopul acestor consultări este de a face schimb de cunoștințe și bune practici. După fiecare vizită, Reprezentantul Special redacteaza un raport, subliniind practicile promițătoare a acelei țari, precum și provocările abordate și domeniile în care politica de combatere a traficului de persoane ar putea fi îmbunătățită. Raportul conține puține si concrete recomandări care sunt orientate pentru a sprijini țara în îmbunătățirea punerii în aplicare a angajamentelor OSCE privind combaterea traficului de ființe umane. Reprezentantul Special ia cunoștința asupra noilor tendințe în traficul de ființe umane și sugerează modalități de a spori cunoașterea fenomenului. Se subliniază necesitatea unei abordări bazate pe drepturile omului în actiunile împotriva traficului.
Principalele documente OSCE:
Planul de acțiune al OSCE pentru combaterea traficului de ființe umane, Decizia Consiliului Permanent nr 557 (iulie 2005) http://www.osce.org/pc/15944,
Act adițional la Planul de acțiune al OSCE pentru combaterea traficului de ființe umane: Abordarea nevoilor specifice ale tutelei și sprijinirii copiilor victime ale traficului, Decizia Consiliului Permanent nr 685 (iulie 2005) http://www.osce.org/pc/15932,
Rezumat al Conferinței la Nivel Inalt privind traficul de ființe umane (iunie 2006) http://www.osce.org/cthb/19539,
Decizia nr 8/07 privind combaterea traficului de ființe umane în scopul exploatării prin muncă (noiembrie 2007) http://www.osce.org/mc/29464,
Raportul Reprezentantului Special și Coordonator pentru combaterea traficului de ființe umane a OSCE, Maria Grazia Giammarinaro, în urma vizitei sale în Italia, în perioada 17-18 iunie 2013 și 15-19 ani iulie 2013 http: //www.osce. org / secretariat / 121240

Meniu