Organizația Internațională pentru Migrație

157 state membre (http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/members-and-observers/governments/member-states.html )

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), inițial cunoscuta sub numele Comitetul interguvernamental pentru Mișcarea migranților din Europa, a fost fondată în 1951 ca un răspuns la fenomenul emigrarii care a avut loc în Europa de Est după al doilea război mondial. Mandatul său a fost să ajute guvernele europene să identifice țările în care s-au stabilit aproximativ 11 milioane de persoane strămutate după război și a fost organizat transportul de aproximativ un milion de persoane în anii ’50. Născuta ca agenție de logistică Organizația și-a extins aria de competenta și a devenit un lider, principala Agenția internațională care lucrează cu guvernele și societatile civile pentru a facilita intelegerea aspectelor legate de migrație, pentru a încuraja dezvoltarea socială și economică prin intermediul migrației și pentru a sprijini demnitatea și bunăstarea migranților.
În calitate de Agenție de migrație, OIM a devenit punctul de referință în dezbaterile fierbinți la nivel mondial asupra politicilor sociale, economice și de migrație în secolul al XXI-lea.

 

OIM și traficul de ființe umane
În conformitate cu OIM traficul de ființe umane trebuie să fie abordat într-un context mai general, respectiv în cel al gestionării migrației. Gama largă de activități în acest domeniu, este implementata în colaborare cu instituțiile guvernamentale, ONG-uri și organizațiile internaționale. Această abordare se bazează pe trei principii care guvernează toate activitățile de combatere a traficului de ființe umane alle organizatiei OIM:

  • Respectarea drepturilor omului,
    • Bunăstarea fizică, mentală și socială a individului și al comunității sale,
    • Sustinerea prin consolidarea capacității instituționale a guvernelor și a societății civile.

OIM desfășoară activități de cercetare, atât calitative cât și cantitative, pentru a avea informații esențiale pentru a îmbunătăți lupta ei și a altora, împotriva traficului de ființe umane. Domeniile de interes privesc rutele de trafic și tendințe, cauzele și consecințele traficului de ființe umane, atât pentru persoana individuală traficata cât și pentru societate, precum și structurile, motivațiile și modul de operare al grupărilor criminale organizate. De obicei, o mare parte din această activitate se desfășoară la nivel național, dar din ce în ce mai mult  OIM colectează și analizează date privind traficul de ființe umane dintr-o perspectivă regională pentru o mai bună cooperare si sprijin între state  în domeniul combaterii comerțului transfrontalier cu ființe umane.
Rezultatele generale pe care OIM ar dori să le obtina sunt:

  • Sa ofere protecție și inclusione sociala femeilor, bărbaților, fetelor și băieților victime de trafic,
    • Creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a problemei,
    • Dreptate victimelor prin condamnarea traficantilor de ființe umane

OIM a lucrat pentru combaterea traficului de ființe umane începând din anul 1994. În acest timp, a efectuat mai mult de 800 de proiecte în peste 100 de țări și a oferit asistență pentru aproximativ 20.000 de persoane traficate. Obiectivele sale principale sunt prevenirea traficului de persoane și protecția victimelor traficate, oferindu-le posibilitatea unei reintegrari sociale sigure și durabile și / sau întoarcerea în țara lor de origine.
OIM desfășoară campanii de informare, atât în tările de origine, cât și în cele de destinație pentru a educa publicul cu privire la problema traficului de persoane, pentru a încuraja oamenii să raporteze cazurile suspecte și de a oferii populațiilor vulnerabile informațiile necesare pentru a se proteja mai bine de tacticile de recrutare ale traficanților.
OIM desfășoară și activități de cooperare tehnică care dezvolta capacitatea instituțiilor guvernamentale și societatilor civile de a aborda mai bine provocările reprezentate de traficul de ființe umane. Aceasta include formarea de organizații non-guvernamentale și oficiali guvernamentali, cum ar fi poliția; asistența tehnică pentru elaborarea legislației, politicilor și procedurilor de combatere a traficului și modernizarea infrastructurii.
OIM oferă asistență directă victimelor traficului de persoane, în colaborare cu partenerii săi. Aceasta include cazare in locuri sigure, sprijin medical și psiho-social, dezvoltarea abilităților și formarea profesională, asistență pentru reintegrare, precum și opțiuni de repatriere voluntară asistata, în condiții de siguranță și demnitate în țările lor de origine, sau de integrare sociala în țări terțe, în cazuri extreme.
OIM estimează că o treime din persoanele traficate este formată din minori și aderă la o politică care oferă o protecție specială acestui grup, cel mai vulnerabil. Toate activitățile OIM împotriva traficului de persoane sunt elaborate și  aplicate într-un cadru axat pe bunăstarea persoanei traficate.
OIM recunoaște că fiecare victimă este unică și necesită o asistență personalizată. În mod similar, natura traficului este diferit de la o zonă la alta și este intr-o continuă evoluție, ceea ce necesita o schimbare continuă a actiunilor de răspuns împotriva traficului.
OIM a elaborat Manualul de asistență directă a victimelor traficului de persoane care nu intenționează să creeze o metodologie unică pentru acordarea de asistență victimelor traficului de persoane, mai degrabă intenționează să ofere sugestii și îndrumări bazate pe mulți ani de experiență. Acest manual oferă îndrumare și consiliere cu privire la punerea în aplicare efectivă a unei game complete de servicii de asistență pentru victimele traficului, din primul moment,  contactul inițial  și pana la reintegrarea socială a persoanelor în cauză.
În cele din urmă, pentru mai mult de un deceniu, OIM a elaborat și a menținut un instrument standardizat pentru managementul datelor privind lupta împotriva traficului, „ Modulul lupta împotriva traficului de ființe umane” (CTM), care este cea mai mare bază de date globală cu date primare privind victimele traficului. CTM facilitează gestionarea tuturor proceselor de asistență directă sau reintegrare sociala printr-un sistem administrat la nivel central. În același timp, baza de date consolidează capacitatea de cercetare și de înțelegere a cauzelor, procesele, tendințele și consecințele traficului.

 

Meniu