Njerëzit e përfshirë

box5

Edhe pse është e vështirë për të dhene  vlerësime të sakta të fenomenit, për shkak të natyrës që karakterizon atë, mund të ju them se në botë janë  me miliona viktima të trafikimit.

OKB-ja vlerëson se në nivel global janë rreth tre milionë viktima, shumica gra dhe fëmijë. Të ardhurat vjetore të trafikantëve tejkalojnë 35 miliardë dollar.

sipas Organizatës Ndërkombëtare të Punës së fëmijëve të trafikuar janë më shumë se një milion çdo vit.

Menu