Osobe koje su uključene

box5

Iako je teško dati  preciznu procenu o fenomenu zbog prirode koja ga karakteriše, može da se potvrdi da  u svetu postoje milioni žrtava trgovine ljudima.

OUN je procenila da na globalnom nivou ima skoro tri miliona žrtava, uglavnom su to žene i deca. Godišnje zarade krijumčara  prevazilaze 35 milijardi dolara.

Preme Međunarodnoj Organizaciji za Rad svake godine krijumčari se više od jednog miliona maloletnika.

Menu