Jedinstveni projekti 2 – 2017/2018

Projekti predviđeni Jedinstvenim pozivom za prijavu utvrđuju Javne ustanove ili privatne socijalne ustanove (pod  uslovom  da su upisane u određeni odeljak  registra organizacija i ustanova koje obavljaju aktivnosti u korist imigratia) i imaju ciljeve koje nameravaju da sprovedu:

 • Aktivnost prvog kontakta sa stanovništvom koje rizikuje da bude eksploatisano sa ciljem zaštite zdravlja i pojave potencijalnih žrtava trgovine ljudima i/ili teške eksploatacije, sa posebnom pažnjom na osobe koje traže ili poseduju međunarodnu zaštitu;
 • Akcije proaktivnih  multi-agencija  identifikacije  statusa  žrtve  takođe putem Teritorijalnih Komisija za priznavanje međunarodne zaštite;
 • Neposredna zaštita i prva pomoć u smislu spremne hospitalizacije, zdravstvene  pomoći i pravne zaštite u skladu sa članom  Zakona. 228/2003;
 • Aktivnost u cilju dobijanja Dozvole za Boravak bivši član 18 Zakonodavnog dekreta. 286/98;
 • Obrazovanje (jezička pismenost, računarstvo, radno usmeravanje, kursevi za profesionalnu obuku)) i uključivanje u posao;
 • Akcije za integrisanje sistema zaštite žrtava trgovine ljudima sa sistemom staranja o osobama koje       traže/poseduju međunarodnu/humanitarnu zaštitu, uključujući aktiviranje integrisanih načina zaštite između dva sistema.

 

 

 

Trenutno aktivni projekti  (Organ koji predlaže, ime projekta, teritorijalna nadležnost ):

 • Ass. La Strada, “Alba”, Trentino Alto Adige
 • Ass. Lule, “METTIAMO LE ALI 2.0 – dall’emersione all’integrazione”, Province di Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Pavia, Brescia
 • Ass. On the Road, “ASIMMETRIE 2 -Marche  – Azione di Sistema Integrato Multiregionale MEdio-adriatico contro la TRatta e lo sfruttamento e per l’Inclusione socio-lavorativa delle vittimE”, Regione Marche
 • Ass. On the Road, “ASIMMETRIE 2 -Abruzzo e Molise  – Azione di Sistema Integrato Multiregionale MEdio-adriatico contro la TRatta e lo sfruttamento e per l’Inclusione socio-lavorativa delle vittimE”, Regioni Abruzzo e Molise
 • Ass. Penelope, “Nuvole 2”, Province di Messina e Catania
 • Coop. Soc. Proxima, “FARI”, liberi Consorzi comunali di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta , Enna, Agrigento;
 • Casa dei Giovani, “Maddalena“, Città metropolitana di Palermo, libero Consorzio comunale di Trapani
 • Cestrim, “Persone, non schiave”, Regione Basilicata
 • Comune di Milano, Derive e Approdi“, Città Metropolitana di Milano; province di Monza Brianza, Varese, Sondrio, Como
 • Comune di Venezia, “N.A.Ve. – Network Antitratta Veneto” (sito: www.progettonave.it), Regione Veneto
 • Congregazione delle Figlie della Carità, “Elen Joy”, Regione Sardegna
 • Coop. Dedalus, “Fuori Tratta – Azioni per l’emersione, l’assistenza e l’integrazione sociale rivolte alle vittime di tratta e grave sfruttamento”, Regione Campania
 • Regione Calabria, “IN.C.I.P.I.T. – INiziativa Calabria per Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta”, Regione Calabria
 • Regione Emilia Romagna, “Oltre la strada – 2017/2018”, Regione Emilia Romagna
 • Regione Friuli Venezia Giulia, “Il FVG in rete contro la tratta”, Friuli Venezia Giulia
 • Regione Lazio, “Rete antitratta Lazio 2”, Regione Lazio
 • Regione Liguria, “HTH Liguria: Hope This Helps – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile”, Regione Liguria,
 • Regione Piemonte, “L’Anello Forte – Rete antitratta del Piemonte e Valle d’Aosta”, Regione Piemonte e Regione Valle d’Aosta;
 • Regione Puglia, “La Puglia non Tratta – Insieme per le vittime“, Regione Puglia
 • Regione Umbria, “FREE LIFE 2 – Fuori dal Rischio Emarginazione ed Esclusione – Liberi Insieme Favorendo l’Emersione”, Regione Umbria
 • Società della Salute Zona Pisana, “SATIS II – Sistema Antitratta Toscano Interventi Sociali”, Regione Toscana
Menu