Съвета на Европа

47 държави-членки (http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states )

Съветът на Европа е първата европейска регионална организация, която се ражда след Втората световна война. На 5 май 1949 г. е подписан Договора от Лондон, чрез който се създава Съвета на Европа по инициатива на десет държави: Белгия, Дания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Холандия, Великобритания, Швеция.

На Съвета на Европа трябва да се отчете заслугата за подхранването на процесите на демократизация в страните от Централна и Източна Европа, чрез прилагането на специфични програми за изграждането на правова държава, на разпространението на демократичните принципи и последвалата реформа в правните системи.

Цели:

1. Насърчаване на правата на човека, демокрацията, правовата държава;

2. Насърчаване на социалните права и правата на малцинствата;

3. Подкрепа на развитието на европейската културна идентичност и икономическия и социален напредък;

4. Подкрепа на борбата срещу всички форми на дискриминация, нетолерантността, трафикът на наркотици, тероризма, корупцията и организираната престъпност.

Съветът на Европа контролира изпълнението на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (1950) в държавите-членки.

(Http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/005.htm)

 

Съвета на Европа и трафика на хора

Трафикът на хора нарушава правата на много хора в Европа и извън нея. Той влияе на живота им.

Съветът на Европа прие през 2005 г., Конвенцията за борба с трафика на хора – Варшавска конвенция (http://osservatoriointerventitratta.it/?p=2738) , която влезе в сила през 2008 г. Тази конвенция има следните цели:

Превенция на трафика на хора;

Защита на жертвите на трафик;

Преследване на трафикантите;

Насърчаване на координацията в националните действия;

Международно сътрудничество.

Страните, подписали на Конвенцията се наблюдават от експертната група ГРЕТА.

Съветът на Европа подкрепя правителствата в прилагането на тази конвенция и издава препоръки в резултат от процеса на мониторинг.

Брошура за правата на жертвите на трафик – ITA_victims

Leaflets_en-victims_en-1

На следния линк можете да разгледате брошурата на няколко езика

Брошура за механизмите за мониторинг – ITA_Mecanisme

Leaflets_en-monitoring_en-1

На следния линк можете да разгледате брошурата на няколко езика

 

 

Меню