Трудова експлоатация

box3aМеждународната организация на труда (МОТ) е разработила серия от показатели, за да се идентифицират случаите на тежка трудова експлоатация. Тези показатели включват използването на насилие и заплахи, ограничаване на свободата на движение, наличието на дългове от страна на работника, задържането на заплатата от работодателя, конфискуване на документи за самоличност.

Секторите, в които има повече прояви на трудова експлоатация или поробване са селско стопанство, строителство, производство и домашните грижи.

Не винаги експлоатираните работници осъзнават състоянието, в което се намират, тъй като те все още могат да подобрят условията си на живот в сравнение с тези в родната си страна или поради принадлежност към социални групи, които в миналото са понесли тежки форми на дискриминация.

Меню