Plani Kombëtar i parë i Veprimit kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe shfrytëzimin e rëndë të qenieve njerëzore

Miratuar nga Kabineti në mbledhjen e tij të datës 26 shkurt 2016 Plani i parë Kombëtar i Veprimit kundër trafikimit dhe shfrytëzimit të rëndë të qenieve njerëzore, në përputhje me paragrafin 2-bis të nenit 13 të Ligjit të datës 11 gusht 2003 n. 228, të prezantuar nga neni 9 paragrafi 1 të dekretit legjislativ 4 Mars 2014, n. 24.

Documenti

Menu