Primul Planul Național de Acțiune împotriva traficului de ființe umane și grava exploatare a ființelor umane

Adoptat de către Cabinetul de Ministri în ședința sa din 26 februarie, 2016  Primul Planul Național de Acțiune împotriva traficului și grava exploatare a ființelor umane, în conformitate cu paragraful 2 bis al articolului 13 din Legea n. 228  din 11 august 2003, astfel cum a fost introdus prin articolul 9, alineatul 1 din Decretul legislativ  nr. 24 din 4 martie 2014.

Cuprinde
Planul național de acțiune împotriva traficului și exploatării grave 2016 -2018 Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016 -2018 
ANEXA 1 – Mecanismul Național de Referral ALLEGATO 1 – Meccanismo Nazionale Referral
ANEXA 2 – Sfaturi orientative pentru o rapidă identificare ALLEGATO 2 – Linee guida rapida identificazione
ANEXA 3 – Manual pentru inspectorii de muncă  ALLEGATO 3 – Manuale ispettori del lavoro
ANEXA 4 – Metodologie ALLEGATO 4 – Methodology
ANEXA 5 – POS Minori ALLEGATO 5 – POS Minori
ANEXA 6 – Protection firs-book ALLEGATO 6 – Protection-first-book

Meniu