Участващи лица

box5Въпреки че е трудно да се направи точна оценка на явлението, поради нелегалния му характер, може да се каже, че жертвите на трафик на хора по света са милиони. ООН е изчислил, че жертвите в глобален мащаб са почти три милиона, предимно жени и деца.

Годишните приходи на трафикантите надхвърлят 35 милиарда долара.

Според Международната Организация на Труда трафикираните деца са повече от един милион всяка година.

Меню