Shfrytezimi seksual

box5Kjo zonë e shfrytëzimit është më e gjerë dhe karakterizohet nga disa tipare të veçanta të tilla si shtrëngim i personit që ofron shërbimet e paguara seksuale, përdorimin e dhunës fizike apo psikologjike dhe kërcënimet ndaj vetë personit ose familjes së tij, ” Borxhi i viktimës ndaj shfrytëzuesit e tij për udhetimin që e çoi në vendin e destinacionit dhe detyrimit për shkatërrimin e të ardhurave të shfrytëzimit dhe rrjeteve kriminale.

Shfrytëzimi seksual mund të ndodhë jashtë( ne rruge), në banesë (shtëpi), në klubet e natës ose për prodhimin e materialeve pornografike.

Në Itali  me 20 shkurt  1958 u miratua Ligji n.75 / 1958 (i ashtuquajturi “Ligji Merlin”, të quajtur keshtu pasi ishte vet senatorja  e nënshkruesja e parë, me të cilin uvendos mbyllja e shtëpive publike, heqjen e rregullimit të prostitucionit në Itali dhe futjen e një seri krimesh që kanë për qëllim luftën kundër inkurajim dhe shfrytëzimin e prostitucionit.

Menu