Lypja e detyruar

box6

lypja e detyruar është një fenomen që përfshin kryesisht gratë, fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara.

Rrjetet kriminale  kane te bejne me organizimin e punës së njerëzve të detyruar për të lypur, duke vendosur vendet, kohët dhe mënyrat, mbledhjen e të ardhurave dhe mbajtjen e viktimave në një gjendje të pambrojtur dhe frikë.

Në shumicën e rasteve shfrytëzuesit marrini masa në përdorimin e dhunës apo kërcënimeve  per të ndëshkuar apo frikësuar viktimën i/e cili/a  nuk është në gjendje për të mbledhur sasinë e kërkuar të parave.

Menu