Сексуална експлоатация

box5Тази област на експлоатация е най-широката и се характеризира с някои особености, като принуждаването на лицето да предостави сексуални услуги срещу заплащане, използването на физическо или психическо насилие и заплахи срещу жертвата или семейството ѝ, натрупването на дълг по пътуването към предопределената държава от страна на жертвата към своите експлоататори и задължението да им дава приходите от експлоатацията и от престъпните мрежи.

Сексуална експлоатация може да се осъществи на открито, в апартамент (indoor), в noщни клубове или места за производство на порнографски материали.

В Италия, на 20-ти Февруари 1958 беше приет закон номер 75/1958 (така наречен “Закон Мерлин”, кръстен на името на сенаторката,която първа е подписала приемането му), чрез който бяха затворени публичните домове, премахването на регулацията на проституцията в Италия и въвеждането на поредица от престъпления, насочени към противодействие на помагачество и експлоатация на проституция.

 

Меню