Проект Обсерватория на трафика

box2Трафикът на хора е изключително сложно и развиващо се явление и поради това е необходимо да се разработят адекватни инструменти за мониторинг, които да предоставят актуализиран и задълбочен прочит на феномена, да подкрепят разработването на политики и да допринесе за програмирането на целенасочени интервенции в отговор.

Сред основните цели на отдела е създаването на централизирана и компютъризирана база данни, способна да обработва данните в реално време, която би била усъвършенстван инструмент в Европа, от решаващо значение за откриване на ранни признаци на еволюцията в трафика на хора.

Разработването и прилагането на тази база данни, която ще даде възможност за ефективен анализ на интервенциите на трафик и за реагиране в техните многобройни аспекти, със сигурност е голяма стъпка към придобиването на култура за качеството на информацията, както и за наблюдението на такова значително явление и е от съществено значение за ефективна политика за борба с трафика на хора.

Новата система за събиране на данни SIRIT (компютъризирана система за събиране на информация за трафика), ще се попълва от изпълнителните агенции по проектите за подпомагане и социалната закрила на лица, жертви на трафик и експлоатация, съфинансирани от ДЗД по реда на чл. D.lgs_286-98 18 и член 13, Закон_228-2003.

Меню