Принудителната просия

box6

Принудителната просия е явление, което засяга най-вече жените, децата и хората с увреждания.

Престъпните мрежи организират работата на хората принудени да просят, като решават местата, времето и начина, събират им приходите и държат жертвите в уязвимо положение.

В повечето случаи експлоататорите прибягват до използване на насилие или заплахи за наказание, за да сплашат жертвата, която не е успяла да събере определена сума.

Меню